ATANASIU CARMEN-IRÈNE

STUDII

•    licenţiată a Facultăţii de Istorie, Universitatea Bucureşti (1967-1972);
•    doctor în istorie, titlu obţinut în cadrul Universităţii „Ovidius“-Constanţa, cu teza Problema suveranităţii României la Dunăre şi Navigaţia Fluvială Română (1919-1945), coordonator profesor universitar doctor Viorica Moisuc; lucrare publicată în anul 2003, la Editura “NEMALCO”, Bucureşti.

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

•    profesor de istorie la Liceul “Mircea cel Bătrân” şi Liceul Industrial de Construcţii nr. 4 din Constanţa (1972-1976);
•    muzeograf la Muzeul Marinei Române-Constanţa din anul 1976, specialist în istorie contemporană, istoria marinei, relaţii internaţionale şi reglementări privind navigaţia în Marea Neagră şi pe Dunăre în epocile modernă şi contemporană;
•    şef al Secţiei de Istorie Navală a Muzeului Marinei Române-Constanţa 2001-2005;  
•    între anii 1996-2001- profesor asociat la Institutul de învăţământ superior “OMNIA”; cursuri:  Istoria Administraţiei Publice în România şi Istoria Economiei româneşti;
•    profesor în cadrul catedrei de istorie a Liceului, „OMNIA” - Constanţa (2004 - 2007);
•    membră în Colegiul de redacţie al Anuarului Muzeului Marinei Române, 1999-2005;                                              
•    membră în Colegiul de redacţie al revistei „Yacht Magazin”, editată de Yacht Clubul Regal Român, MEDIAPRINT, Bucureşti (2000-2005), al cărei prim număr a apărut în luna august 2000;
•    membră în Colegiul de redacţie al revistei „Marea Noastră”, revista Ligii Navale Române din anul 2006;
•    membră a Societaţii de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor şi deţinătoare a bursei CopyRo pentru cercetare în domeniul istoriei, pe anul 2003;
•    membră a Ligii Navale Române (L.N.R.) din anul 1990; şi vicepreşedinite L.N.R. din 2005;
•    la 29 noiembrie 2002 i se conferă Ordinul „Virtutea Maritimă“ în grad de Cavaler cu însemn pentru civili pentru merite deosebite în restructurarea şi modernizarea forţelor armate, pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate şi pentru eforturile depuse în îndeplinirea criteriilor de compatibilitate cu armatelor statelor membre ale N.A.T.O;
•    la 15 august 2009 i se conferă Ordinul „Virtutea Maritimă“ în grad de Ofiţer cu însemn pentru civili pentru merite deosebite în restructurarea şi modernizarea forţelor armate, pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate şi pentru eforturile depuse în îndeplinirea criteriilor de compatibilitate cu armatelor statelor membre ale N.A.T.O;
•    expert al Ministerului Culturii şi Cultelor, în domeniul Patrimoniu Cultural Mobil - bunuri culturale de importanţă tehnică: instrumente de navigaţie, ancore, elice, machete de nave ş.a.  
•    autor a peste 150 de studii şi articole de istorie naţională şi istoria Marinei, publicate în volume şi reviste de specialitate, precum şi autor şi coautor a mai multor volume de istoria Marinei.

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ (prezentare selectivă)

               LUCRĂRI MULTIPLICATE
 Realizate conform realizate conform planului de cercetare ştiinţifică al Muzeului Marinei Române şi al Statului Major al Forţelor Navale

•    Marina Comercială Română în primul război mondial 1916-1919 (1978);
•    Flota maritimă comercială română 1895-1980 (1979-1980);
•    Dezvoltarea parcului de nave fluviale între anii 1947-1980 (1981);
•    „Navigaţia Fluvială Română” 1829-1945 (1982-1983);
•    Preocupări ale unor ofiţeri de marină pentru dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii româneşti. Sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (1984);
•    Bibliografie selectivă a marinei militare şi comerciale române (1985);
•    Operaţiunile Marinei Militare de dragaj la mare (1918-1960). Istoricul canonierelor şi dragoarelor (1985);
•    Istoricul cercetărilor oceanologice româneşti (1986);
•    Locuri pe Dunăre şi litoralul românesc al Mării Negre cu un bogat istoric de marină. Litoralul maritim (1987) şi Dunărea (1988);
•    Dezvoltarea şi modernizarea portului şi Şantierului Naval Giurgiu; Dezvoltarea şi modernizarea portului şi Şantierului Naval Constanţa (1989);
•    Din istoricul căpităniilor de porturi (1990,1991);
•    Tratate şi convenţii comerciale şi de navigaţie ale României 1929-1940 (1992,1993);
•    Contribuţia marinarilor la dezvoltarea spiritualităţii româneşti : presă, istoriografie, literatură, ştiinţă şi tehnică, ştiinţe juridice, arte plastice (1994);
•    Divizionul 242 Dragoare 1951-1995 (1995);
•    Navele Flotei Maritime Comerciale Române. Breviar. (1996-1998).

PARTICIPĂRI LA SESIUNI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

•    „Pontica‘78”. Sesiunea ştiinţifică anuală a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 23-25 octombrie 1978. Comunicare: Navele Serviciului Maritim Român în luptele din primul război mondial din Marea Neagră;
•    Sesiunea ştiinţifică naţională organizată în cadrul manifestărilor „Săptămâna muzeelor ieşene”, Ediţia a IV-a, 6-12 octombrie 1980, Iaşi. Comunicare: Dezvoltarea flotei maritime civile în perioada interbelică;
•    Sesiunea ştiinţifică: 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat condus de Burebista”, 20-21 iunie 1980, Muzeul Naţional de Istorie Bucureşti. Comunicare: Înfiinţarea primelor instituţii naţionale de navigaţie civilă la sfârşitul secolului al XIX-lea;
„Pontica 1981”, 23-25 noiembrie 1981, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Comunicare: Jurnalul istoric al Diviziei de Mare (1901-1934);
•    Sesiunea ştiinţifică naţională organizată de Muzeul Marinei Române în perioada 19-20 decembrie 1983, Constanţa. Comunicare: Propulsia cu reacţie în aer şi în apă o idee a comandorului de marină Pavel Popovăţ. Prezentarea unor documente originale ce demonstrează prioritatea absolută;
•    Sesiunea ştiinţifică naţională organizată de Muzeul Marinei Române în perioada 2-3 august 1984, Constanţa. Comunicare: Marinari militari şi civili în luptele duse pe apă şi pe uscat după 23 august 1944;
•    Sesiunea ştiinţifică naţională „Evoluţia Marinei Române de la începuturi până în vremurile noastre. Istorie”, 2-3 octombrie 1985, Muzeul Marinei Române Constanţa. Comunicare: Contribuţia ofiţerilor din Marina Militară la dezvoltarea oceanologiei româneşti;
•    „Zilele şcolii constănţene”, 26 mai- 2 iunie 1985, Constanţa. Comunicare: Flota maritimă comercială- NAVROM (1954-1985);
•    Sesiunea ştiinţifică naţională „Marina în istoria multimilenară a poporului român”, 2-4 octombrie 1986, Muzeul Marinei Romăne Constanţa. Comunicare: Operaţiunile de dragaj la mare la sfârşitul primului război mondial;
•    A XXI-a sesiune de comunicări ştiinţifice a Academiei Militare, 27-28 noiembrie 1986, Bucureşti. Comunicare:  Concluzii şi învăţăminte reieşite din participarea Marinei comerciale la cele două războaie mondiale;
•    „Zilele şcolii constănţene”, sesiune ştiinţifică desfăşurată între 24-31 mai 1987, Constanţa. Comunicare: Contribuţia Şcolilor Marinei Militare la pregătirea personalului navigant pentru Marina comercială;
•    Sesiunea ştiinţifică naţională „Dunărea şi Marea în istoria poporului român”, 28-30 septembrie 1987, Muzeul Marinei Române Constanţa. Comunicare: Un om şi o carte: Mihail Drăghicescu şi „Dunărea de la Orşova la Mare şi coastele Mărei de la Varna la Cetatea Albă” (Ediţia 1895);
•    A XI-a sesiune de comunicări a Academiei Navale, 27-28 mai 1988, Constanţa. Comunicare: Din istoricul garnizoanei de marină Sulina şi importanţa ei la gurile Dunării;
•    A XXII-a sesiune de comunicări ştiinţifice a Academiei Militare, octombrie 1988, Bucureşti. Comunicare: Ofiţeri de marină în spiritualitatea românească (contribuţii în domeniul ştiinţei şi tehnicii);
•    Sesiunea ştiinţifică naţională „Dunărea şi Marea în istoria poporului român”, Ediţia a VII-a, 25-31 octombrie 1990, Muzeul Marinei Române Constanţa. Comunicare: Prima româncă marinar: Irina Constanţiu-Vlasopol;
•    Sesiunea ştiinţifică naţională „Dunărea şi Marea în istoria poporului român”, Ediţia a VIII-a, 29-31 octombrie 1990, Muzeul Marinei Române Constanţa.
Comunicare: Societatea mixtă sovieto-română de navigaţie SOVROM-TRANSPORT (1945-1954);
•    Sesiunea ştiinţifică naţională „Dunărea şi Marea în istoria poporului român”, 6-8 iunie 1991, Muzeul Marinei Române Constanţa. Comunicare: Grigore Antipa în prima călătorie de studiu în Marea Neagră la bordul crucişătorului “Elisabeta”- 1982;
•    Sesiunea ştiinţifică naţională “Dunărea şi Marea în istoria poporului român”, 17-19 iunie, Muzeul Marinei Române Constanţa. Comunicare: Marina Militară în operaţiunile de dragaj la mare (1918-1990);
•    Colocviul de istoria Dobrogei, Primăria oraşului Techirghiol, 30 iulie-1 august 1999. Comunicare: Porturi dobrogene- Sulina. Scurt istoric;
•    Conferinţa ştiinţifică internaţională „1600-1918-1920: Istorie şi actualitate”, Clubul Parlamentarilor din Palatul Parlamentului, 12-13 mai, Bucureşti. Comunicare: Sistemul tratatelor de pace semnate la sfârşitul primului război mondial şi reglementările privind regimul Dunării;
•    Pontica 2000”, 28-29 noiembrie, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Comunicare: Flota Comercială Română sub control sovietic (1945-1954);
•    Simpozionul „Canonierele - tradiţie şi contemporaneitate”, 16 iunie 2000, Muzeul Marinei Române Constanţa. Comunicare: Navele canoniere în operaţiunile de dragaj maritim;
•    Simpozionul „Ziua Marinei Române”, 10-11 august 2000, Comandamentul Flotilei de Dunăre din Brăila şi Cercul Militar din Galaţi. Comunicare: Monitoarele în acţiune (1918-1944);
•    Conferinţa ştiinţifică internaţională „1601-1941-2001: Istorie şi actualitate”, Clubul Parlamentarilor din Palatul Parlamentului, 25-26 mai 2001, Bucureşti. Comunicare: Conferinţa de Pace de la Paris şi statutul definitiv al Dunării (2 august 1920-23 iulie 1921);
•    Sesiunea ştiinţifică naţională „Spaţiul dunărean şi al Mării Negre, de la istorie la integrarea europeană”, 10-12 octombrie, Muzeul Marinei Române Constanţa. Comunicare: Navigaţia Fluvială Română în perioada 23 august 1944-1954;
•    Sesiunea ştiinţifică „Muzeele tehnice la început de mileniu-strategii şi direcţii de dezvoltare”, 26-28 octombrie 2001, Palatul Culturii Iaşi. Comunicare: O colecţie unicat la Muzeul Marinei Române- Ancore şi sisteme de ancorare. Recuperări subacvatice;
•    Conferinţa ştiinţifică internaţională „Istorie şi actualitate”, Universitatea „Ovidius” Constanţa, 27-28 martie 2002. Comunicare: Comisia Europeană a Dunării – un rău necesar ?;
•    Sesiunea ştiinţifică naţională „O Mare comună, o istorie comună, un viitor comun”, 2-4 septembrie 2002, Muzeul Marinei Române Constanţa. Comunicare: Marinegruppenkommando Süd şi navele Serviciului Maritim Român.
•    I-st International Congress of Naval History „ The Danube in the history of Europe (Constantza, October, 6-8, 2004). Comunicare: „The Danube question”- an international law’s problem.                       
•    The second international symposium „Reserch and history. Interdisciplinary studies”, GALAŢII 7-9 MAI 2008. Comunicare: Situaţia dramatică a patrimoniului naval naţional / The Dramatic Situation of the National Naval Patrimony

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUM :

•    Valentin Ciorbea, Carmen Atanasiu, Flota maritimă comercială român . Un secol de istorie modernă (1895-1995), Editura Fundaţiei “Andrei Şaguna”, Constanţa, 1995.
•    Carmen Atanasiu, Dobrogea, marina şi spiritualitatea românească, în volumul Valori ale civilizaţiei româneşti în Dobrogea, Poligraf S.A., Constanţa, 1993.
•    Scurtă retrospectivă marină, (coautor amiral Victor Bogdan), Liga Navală Română, Bucureşti, 1995;
•    Marina Română în cel de-al doilea război mondial, Ediţie bilingvă, Editura Modelism, Bucureşti, 1996, (volum realizat în colectiv de autori).
•    Ion Ionescu, Marian Moşneagu, Carmen Atanasiu, Georgeta Borandă, Cornel Greavu, Muzeul Marinei Române. 1969-1999. Monografie, Editura Modelism, Bucureşti, 1999.
•    Carmen Atanasiu, Preocupări ale statului român pentru intensificarea traficului pe Dunăre, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, în volumul Dobrogea. Repere istorice, Editura Europolis, Constanţa, 2000.
•    Carmen Atanasiu, Tratate şi convenţii internaţionale privind regimul juridic al Dunării depă cel de-al doilea război mondial (1947-1948), în volumul Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru, Editura Comandor, Constanţa, 2001.
•    Carmen Atanasiu, Mariana Cojoc, Andreea Atanasiu, Navigaţie şi …politică, Editura Muntenia & Leda, Constanţa, 2001, (Partea I – Acorduri şi convenţii internaţionale privind navigaţia pe Dunăre. 1919-1948);
•    Geopolitică la Dunărea de Jos. Problema Dunării şi drepturile riveranilor în lucrările premergătoare Conferinţei de Pace de la Paris (1947), în volumul •    •    •    Geopolitică şi Istorie Militară, Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2002;
•    Carmen Atanasiu, Problema suveranităţii României la Dunăre şi “Navigaţia Fluvială Română” (1919-1945), Editura „NELMACO”, Bucureşti, 2003.
•    Istoria Administraţiei Publice în România, curs, Editura „Europolis”, Constanţa, 2005 (coautor prof. univ. dr. Ion Bitoleanu);
•    Comandor (r) Anton Bejan-coordonator, contraamiral (r) Raymond Stănescu, comandor (r) Neculai Pădurariu, comandor (r) Ovidiu Ionescu, comandor (r) •    •    Paul Ionescu, Dicţionar Enciclopedic de Marină, Editura „Societăţii Scriitorilor Militari”, Bucureşti, 2006.
•    Comandor (r) Anton Bejan-coord., contraamiral (r) Raymond Stănescu, dr. Carmen Atanasiu, comandor (r) Neculai Pădurariu, Dicţionar Enciclopedic de Marină, vol. II, Editura SEMNE, Bucureşti, 2008, 312 p.
•    Comandor (r) Anton Bejan-coord., contraamiral (r) Raymond Stănescu, comandor (r) Neculai Pădurariu, comandor dr. Marian Moşneagu, dr. Carmen Atanasiu, comandor (r) Ovidiu Victor Ionescu, comandor (r) Paul Ionescu, Dicţionar Enciclopedic de Marină, ediţia a II-a revăzută şi adăugită incluzând DEM-I/2006 şi DEM-II/2008, Editura SEMNE, Bucureşti, 2010, 835 p.
•    Carmen Atanasiu, Yacht Club Regal Român. Scurtă Istorie, Editura Yacht Club Român, Bucureşti, 2010, 140 p.
•    Carmen-Irène Atanasiu, Andreea Atanasiu-Croitoru coord., Flota Maritimă Comercială Română. Între tradiţie şi actualitate, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2011, 545 p.

STUDII ŞI ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

Participarea marinei comerciale române la primul război mondial, în „Revista de Istorie”, om 32, octombrie, 1979, nr. 10;
Monitoare pe Dunăre, (coauthor dr. ing. Cristian Crăciunoiu), în „Tehnium”, 8, 1979;
Ofiţeri din Marina Militară la conducerea şi pe navele Serviciului Maritim Român, în „Buletinul Marinei Militare”, an XXIV, nr. 2, 1981;
Înfiinţarea primelor instituţii naţionale de navigaţie civilă, în „Muzeul Naţional”, V, Bucureşti, 1981;
125 de ani de la înfiinţarea Comisiei Europene a Dunării, în „Marina” (Buletin de informare, documentare şi studii de filatelie tematică), anul IV, nr. 19, iunie, 1981;
90 de ani de la înfiinţarea Serviciului Maritim Român, în „Modelism”, supliment “Tehnium”, 3, 1985;
Nedreptăţiţi ai istoriei aviaţiei, şeful mecanic Ion Paulat, în „Modelism”, supliment „Tehnium”, 1 (6), 1985;
Ion Paulat şi hidroavionul românesc, în „Tomis”, anul XX, septembrie, 1985, nr.9 (187);
Aspecte din istoria Marinei comerciale române prezente în expoziţia de bază a Muzeului Marinei din Constanţa, în „Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee”, 6, 1985;
Opera ştiinţifică a comandorului Pavel Popovăţ, în „Tomis”, anul XX, martie 1985, nr.3 (181);
Nedreptăţiţi ai aviaţiei, comandorul Pavel Popovăţ, în „Modelism”, supliment „Tehnium”, 2 (6), 1986;
Recurs la istoria aviaţiei. Propulsia cu reacţie o idee românească brevetată la Londra. Prioritatea absolută a comandorului de marină Pavel Popovăţ, în „Flacăra”, an XXXII, nr.16 şi 17, aprilie, 1987;
Politica navală a României în perioada interbelică. Dezvoltarea Marinei Comerciale, în „Orizonturi marine”, anul XX, nr.39, 1988;
Tipuri de ancore din colecţia Muzeului Marinei Române, în „Revista Muzeelor şi monumentalor. Muzee”, 3, 1989;
Contribuţii la o posibilă istorie a marinei comerciale române, în „Revista istorică”, serie nouă, Tom 1, 11-12, noiembrie-decembrie, 1990;
Veteranul valurilor Dunării-Pasagerul „Tudor Vladimirescu”, în „Marina Română”, anul II, 9, octombrie-noiembrie, 1991;
„Ziua Apelor”, iunie 1933, în “Marina Română”, anul II, iunie-iulie, 1991;
Autori şi lucrări de valoare în patrimoniul Muzeului Marinei Române, în „Biblion”, an I, nr.1, 1993;
Pasagerele Serviciului Maritim Român. „Lebedele albe” ale Mării Negre, în “Marina Română”, nr.19 (3/1993) şi nr.20 (4/1993);
Destinul tragic al navelor flotei noastre maritime în cel de-al doilea război mondial, în „Marina Română”, nr. 32, (3/1995);
Muzeul Marinei Române păstrator de istorie şi spiritualitate românească, în „Analele Dobrogei”, serie nouă, anul I, nr.1, Constanţa, 1995;
100 de ani de la înfiinţarea Serviciului Maritim Român, în „Marea Noastră”, serie nouă, anul V, nr.14, ianuarie-martie 1995, nr.15, aprilie-iunie 1995, nr.16, iulie-septembrie, 1995;
100 de ani de la inaugurarea oficială a lucrărilor de construcţie a portului modern Constanţa. (Informaţii inedite în Jurnalul Diviziei de Mare 1901-1934), în „Marea Noastră”, anul VI, nr.18, ianuarie-martie 1996, nr.19, aprilie-iunie, 1996;
Marinari în pictura şi literatura marină, în „Analele Dobrogei”, an II, nr.1, Constanţa, 1996;
Rolul marinei civile române în desfăşurarea operaţiunilor militare din primul război mondial, în „Anuarul Muzeului Marinei Române”, Constanţa, 1998;
Pilotajul, ramură specială a artei navigaţiei, în „Anuarul Muzeului Marinei Române”, Constanţa, 1998;
Ofiţeri de marină în ştiinţa şi tehnica românească, în „Analele Dobrogei”, an V, 1999, nr.2;
Marinari în elita ştiinţei româneşti, în „Marea Noastră”, anul IX, nr.33, octombrie-decembrie 1999;
Dunărea în atenţia marilor puteri europene şi navigaţia fluvială română în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, în „Anuarul Muzeului Marinei Române 1999”, tom II, Editura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa S.A. (C.N.A.P.M.C.), Constanţa, 2000;
Marina Militară Română în operaţiunile de dragaj la mare (1918-1990), în „Anuarul Muzeului Marinei Române” 1999, tom II, Editura C.N.A.P.M.C., Constanţa, 2000;
România şi organizaţiile internaţionale de exercitare a controlului asupra navigaţiei pe Dunăre la sfărşitul primului război mondial, în „Gândirea Militară Românească”, serie nouă, XI, 2, Bucureşti, 2000;
Activitatea României pentru desfiinţarea Comisiei Europene a Dunării, în „Analele Dobrogei”, s.n., an VI, nr.1, Constanţa, 2000;
Serviciul Maritim Român (S.M.R.) şi lebedele albe ale Mării Negre, în „Marea Noastră pentru Tineret” (Revistă editată de filiala Bucureşti a Ligii Navale Române), anul III, nr. 3/1, mai 2000;
80 de ani de la intrarea în înzestrare a navelor canoniere, (în colaborare cu comandor doctor Ioan Damaschin), în „Marina Română”, nr.70, iulie, 2000;
Navigaţia Fluvială Română (N.F.R.) şi regimul Dunării în timpul primului război mondial, în „Anuarul Muzeului Marinei Române 2000”, tom III/1, Editura C.N.A.P.M.C., Constanţa, 2001;
Conferinţa de la Paris (2 august 1920-23 iulie 1921) şi Statutul definitiv al Dunării, în „Anuarul Muzeului marinei Române 2000”, tom III/1, Editura C.N.A.P.M.C., Constanţa 2001;
25 octombrie 1909 – Galaţi. Dezvelirea bustului locotenent comandorului Petre Demetriade, făuritorul Flotilei de Dunăre, în „Anuarul Muzeului Marinei Române 2000”, tom III/2, Editura C.N.A.P.M.C., Constanţa, 2001;
În primejdie de moarte: flota maritimă comercială română (1917-1918), în „Dosarele istoriei”, an VI, nr.3(55), 2001;
Marina comercială română sub control sovietic, în „Dosarele istoriei”, an VI, nr.3(55), 2001;
Efectele Convenţiei de Armistiţiu (12 septembrie 1944) asupra navigaţiei fluviale române, în „Analele Dobrogei”, serie nouă, Anul VII, Constanţa, 2001;
O colecţie unicat la Muzeul Marinei Române: Ancore şi sisteme de ancorare. Recuperări subacvatice, în „Muzeele tehnice la început de mileniu III”, Iaşi, 2001;
Navigaţia Fluvială Română în perioada 23 august 1944-1945, în „Anuarul Muzeului Marinei Române 2001”, tom IV, Editura C.N.A.P.M.C., Constanţa, 2002;
Navigaţia Fluvială Română în anii celui de-Al doilea Război Mondial, în „Anuarul Muzeului Marinei Române 2003”, tom VI, Editura C.N.A.P.M.C., Constanţa, 2004;
The „Danube Question” - An International Law’s Problem, în „Romanian Naval Museum Yearbook – volume VII”, Editura C.N.A.P.M.C., Constanţa, 2004;
Politica economică a statului roman în Dobrogea între anii 1878-1909. Constanţa şi Tulcea-progres şi regres, în  „Anuarul Muzeului Marinei Române 2007”,  tom IV, Editura C.N.A.P.M.C., Constanţa, 2008.
Casa Regală a României şi yachturile sale, în „Anuarul Muzeului Marinei Române 2009”, tom XII, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2009, p. 146-154.
Cărţi document şi autorul lor: Constantin Cumpănă, Naufragiul navelor „Paris” şi „You Xiu” – cel mai mare accident naval din istoria portului Constanţa, în  „Marea Noastră”, serie nouă, anul XIX, nr. 1 (70), ianuarie-martie 2009.
Război pe comunicaţiile maritime şi fluviale. Vaporul mixt „Ardealul”, în „Marea Noastră”, serie nouă, anul XIX, nr. 2 (71), aprilie-iunie 2009.
Ministerul Aerului şi Marinei şi Yacht Clubul Regal Român, în „Anuarul Muzeului Marinei Române-2010”, tom XIII, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2010, p. 204-213.
Contribuţia ofiţerilor de marină la elaborarea şi aplicarea măsurilor privind reglementerea şi redeschiderea navigaţiei pe Nistru – aprilie 1918, în  Studia in honorem Magistri Ion Calafeteanu, LXX, Iatorie şi istoriografie contemporană, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2010, p. 111-122.
Flota comercială maritimă în procesul de tranziţie (1990-1995), în „Marea Noastră”, serie nouă, anul XX, nr. 2 (75), aprilie-iunie 2010.
Artizanul instituţiilor naţionale româneşti de transporturi Navale Fluviale şi Maritime Grigore N. Manu (1843-1903), în „Marea Noastră”, serie nouă, anul XXI, nr. 1 (79), ianuarie-februarie 2011, p. 38-43.


 

Coperti carti publicate :

Carmen Irène Atanasiu, Yacht Clubul Regal Român-scurtă istorie, Editura Yacht Club Român,
 Bucureşti, 2010, 140 p.

 Carmen Atanasiu, Problema suveranităţii României la Dunăre şi "Navigaţia Fluvială Română" (1919-1945), Bucureşti, 2003, 320 p.  Valentin Ciorbea, Carmen Atanasiu, Flota Maritimă Comercială Română. Un secol de istorie modernă (1895-1995), Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna", Constanţa, 1995, 227 p.

 

Dicţionar Enciclopedic de Marină, vol. I

Comandor (r) Anton Bejan-coord., contraamiral (r) Raymond Stănescu, comandor (r) Neculai Pădurariu, dr. Carmen Atanasiu, comandor (r) Ovidiu Victor Ionescu, comandor (r) Paul Ionescu, Dicţionar Enciclopedic de Marină, vol. I, Editura Societăţii Scriitorilor Militari, Bucureşti, 2006, 540 p

Dicţionar Enciclopedic de Marină, vol. II

Comandor (r) Anton Bejan-coord., contraamiral (r) Raymond Stănescu, dr. Carmen Atanasiu, comandor (r) Neculai Pădurariu, Dicţionar Enciclopedic de Marină, vol. II, Editura SEMNE, Bucureşti, 2008, 312 p..

 Dicţionar Enciclopedic de Marină, ediţia a II-a revăzută şi adăugită incluzând DEM-I/2006 şi DEM-II/2008

Comandor (r) Anton Bejan-coord., contraamiral (r) Raymond Stănescu, comandor (r) Neculai Pădurariu, comandor dr. Marian Moşneagu, dr. Carmen Atanasiu, comandor (r) Ovidiu Victor Ionescu, comandor (r) Paul Ionescu, Dicţionar Enciclopedic de Marină, ediţia a II-a revăzută şi adăugită incluzând DEM-I/2006 şi DEM-II/2008, Editura SEMNE, Bucureşti, 2010, 835 p.

 

Ion Bitoleanu, Carmen Atanasiu, Istoria Administraţiei, Editura Europolis, Constanţa, 2005, 215 p. Volum de studii: Flota Maritimă Comercială Română între tradiţie şi actualitate, coordonatori: expert dr. Carmen-Irène Atanasiu şi expert dr. Andreea Atanasiu-Croitoru, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, Colecţia 'Studia', 2011, 566 p.